ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE SANAL GERÇEKLİK İLE MATERYAL TASARIMINDA AKADEMİSYEN ÖĞRETMEN İŞBİRLİĞİ

Proje Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ve Karadeniz Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi işbirliği ile hazırlanmıştır. Proje öncesinde iki kurum arasında işbirliği protokolü yapılmıştır.  Proje akademisyen ve öğretmenlerin dijital materyal hazırlama yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla akademisyen ve öğretmenlere dijital materyal hazırlamada artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarının eğitimleri verilecektir. Projeye kamuya bağlı üniversitelerde görev yapan 15 akademisyen ile kamuya bağlı okullarda görev yapan 15 öğretmenin katılması planlanmıştır. Projeye katılacak akademisyen ve öğretmenler Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan kamuya bağlı üniversite ve okullardan seçilecektir. Proje okulların seminer dönemi olan 1-9 Eylül 2021 tarihleri arasında Karadeniz Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Proje uygulamaları esnasında bir akademisyen ve bir öğretmen eşleştirilerek işbirliği içerisinde çalışacaktır. Uygulamalar yapılırken akademisyenler hazırlanan içeriklere bilimsel boyutunu dahil ederek işbirliği içerisinde dijital içerikler oluşturacaklardır. Proje öncesi ve sonrasında, öğretmenler ile akademisyenlerin dijital yeterliklerinin ortaya konulması amacıyla “Dijital Materyal Tasarımı Yeterlikleri Ölçeği” kullanılacaktır. Öğretmenlerin ve akademisyenlerin dijital yeterliklerinin cinsiyet ve mesleki kıdemleri ile proje öncesi ve sonrası arasındaki farklar araştırılacaktır. Elde edilen veriler analiz edilerek sonuçlar bilimsel (bildiri, makale) bir yayına dönüştürülecektir. Projenin Türkçe ve İngilizce web sayfası hazırlanarak proje sonuçları ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaştırılacaktır. Projeye, Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı ve Kdz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek verecektir.

 
 
 
 

Proje Ekibi

Dr. Öğretim Üyesi Bayram GÖKBULUT

Proje Yürütücüsü

Gürol Keserci
Araştırmacı/Uzman

Adnan Akyüz
Araştırmacı/Uzman

 

 

 
 
 

Team Member

Job Title