Etkinlik Programı

DERS

SAAT

1. GÜN

2. GÜN

3. GÜN

4. GÜN

5. GÜN

6. GÜN

7. GÜN

8. GÜN

9. GÜN

1. DERS

09.30 – 10.10

Açılış Programı

TinkerCad
ile Tasarım

SketchUp
İle Tasarım

Unity3D
programının temel Seviyede kullanımı

Unity3D Programı ve Vuforia Eklentisi

TinkerCad ve
SketchUp ile Tasarlanan 3D Modellerin AR Ortamına Aktarılması

Görsel Kodlama Dilleri ile AR
Tanıtımı

TinkerCad ve
SketchUp ile Tasarlanan 3D Modellerin VR Ortamına Aktarılması

Playmaker ile VR
Uygulamaları

2. DERS

10.25 – 11.05

Sunum: Artırılmış
ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Eğitim

3. DERS

11.20 – 12.00

Sunum ve Uygulama:
Eğitimde kullanılan AR ve VR uygulama örnekleri

Uygulama
Örneklerinin Tanıtımı ve Sergilenmesi, Sertifika Töreni ve Kapanış Programı

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

4. DERS

13.00 – 13.40

Sunum ve Uygulama: AR ve VR Görüntüleme Aygıtları

TinkerCad
ile Tasarım Uygulamaları

SketchUp
İle Tasarım Uygulamaları

Unity3D
programının temel Seviyede Uygulamaları

Unity3D
Programı ve Vuforia Eklentisi Uygulamaları

AR Etkinlik
Kitapları Hazırlama

Görsel Kodlama Dilleri ile AR
Uygulamaları

Playmaker ile VR
Tanıtımı

 

5. DERS

13.55 – 14.35

3D Modelleme
Yazılımları

6. DERS

14.50 – 15.30

 

Etkinlik Sıra No-1: Açılış Programı: İçerik sunumunun yanı sıra katılımcıların birbirileriyle tanışmaları amaçlanmıştır. Tanışma sırasında “İnsan Tombalası” isimli etkinlik aracılığıyla tanışma etkinliği oyunlaştırma şeklinde gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Sıra No-2: Sunum: Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Eğitim: Eğitimde Artırılmış (AR) ve Sanal gerçeklik (VR) kullanımı, faydaları ve eğitim ortamlarına getirdiği fırsatların tanıtılması amaçlanmıştır.

Etkinlik Sıra No-3: Sunum ve Uygulama: Eğitimde kullanılan AR ve VR uygulama örnekleri: Eğitimde kullanılabilecek artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları hakkında katılımcılara fikir ve ilham verme, merak uyandırma, yapılacak etkinlikler hakkında ilgi ve istek uyandırma sağlanacaktır.

Etkinlik Sıra No-4: Sunum ve Uygulama: AR ve VR Görüntüleme Aygıtları Artıırlmış ve Sanal Gerçeklik uygulamalarını görüntülenmesinde kullanılan aygıtların (Mobil aygıtlar, 3D Sanal Gözlükler, kafaya takılabilen görüntüleme aygıtları, Cardboard, Kumandalar vb.) tanıtılması amaçlanmıştır.


Etkinlik Sıra No-5: 3D Modelleme Yazılımları: 3D Modelleme yazılımlarının (3DMax, Photoshop, SketchUp, TinkerCad vb) tanıtılacaktır.


Etkinlik Sıra No-6: TinkerCad ile Tasarım: AR ve VR ortamları için TinkerCad ile 3D Model Tasarımı sürecinin aşamaları tanıtılacaktır.


Etkinlik Sıra No-7: TinkerCad ile Tasarım Uygulamaları: Artırılmış ve Sanal Gerçeklik ortamları için TinkerCad ile 3D Model Tasarımı sürecinin uygulama yapılarak kavratılacaktır.
Etkinlik Sıra No-8: SketchUp İle Tasarım: Katılımcıların Artırılmış ve Sanal gerçeklik uygulamalarında kullanabilecekleri üç boyutlu materyalleri kendilerinin tasarlayabileceği ücretsiz ve kolay ulaşılabilir bir program olan SketchUp hakkında ön bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Etkinlik Sıra No-9: SketchUp İle Tasarım Uygulamaları: Katılımcıların Artırılmış ve Sanal gerçeklik uygulamalarında kullanabilecekleri üç boyutlu materyalleri kendilerinin tasarlayabileceği ücretsiz ve kolay ulaşılabilir bir program olan SketchUp ile uygulama yaparak deneyim kazanmaları ve program menüleri hakkında katılımcıların kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Etkinlik Sıra No-10: Unity3D Programının Temel Seviyede Kullanımı: Artırılmış ve Sanal Gerçeklik tasarımında kullanılabilecek kolay ulaşılabilir ve ücretsiz olması nedeniyle tercih edilen Unity3D programının temel seviyede tanıtılması amaçlanmıştır.


Etkinlik Sıra No-11: Unity3D Programının Temel Seviyede Uygulamaları: Katılımcıların uygulamalar yaparak Unity3D programının sekmeleri ile temel bileşenleri ve işlevlerini tanıyacak ve kavrayacaklardır.


Etkinlik Sıra No-12: Unity3D programı ve Vuforia Eklentisi: Unity3D programı ve Vuforia eklentisi kullanarak AR uygulamaları geliştirme ve eklentinin etkisi ile kullanım amacının tanıtılacaktır.
Etkinlik Sıra No-13: Unity3D Programı ve Vuforia Eklentisi Uygulamaları: Unity3D programı ve Vuforia eklentisi kullanarak Artırılmış Gerçeklik uygulamaları geliştirme ve eklentinin etkisi ile katılımcılar kullanım amacını uygulama yoluyla kavrayacak ve öğrendiklerini pekiştireceklerdir.
Etkinlik Sıra No-14: TinkerCad ve SketchUp ile Tasarlanan 3D Modellerin AR Ortamına Aktarılması: Katılımcıların kendi ürettikleri 3D modelleri Artırılmış Gerçeklik ortamına aktarmayı kavramaları, yapacakları uygulama çalışmaları ile edindikleri bilgileri pekiştirecek ve ara yüzde yer alan sekmelerin işleyişini deneyimleyeceklerdir.
Etkinlik Sıra No-15: AR Etkinlik Kitapları Hazırlama: Dijital ya da basılı kitaplara yeni bir bakış açısı sunan etkileşimli üç boyutlu artırılmış gerçeklik kitapları tanıtılacak ve bu kitapların eğitimdeki potansiyel kullanım alanlarının vurgulanacaktır. Katılımcıların bu etkinlikte yaptıkları çalışmaları dijital bir kitap haline getirmeleri beklenmektedir.
Etkinlik Sıra No-16: Görsel Kodlama Dilleri ile AR Tanıtımı: Görsel Kodlama Dilleri ile kod yazmadan AR uygulamalarına etkileşim özelliği katarak blok tabanlı materyal tasarımı kavratılacaktır.
Etkinlik Sıra No-17: Görsel Kodlama Dilleri ile AR Uygulamaları: Görsel Kodlama Dilleri ile kod yazmadan Artırılmış Gerçeklik uygulamalarına etkileşim özelliği katarak blok tabanlı materyal tasarımın uygulama yoluyla kavrayacak ve öğrendiklerini deneyimleyeceklerdir.
Etkinlik Sıra No-18: TinkerCad ve SketchUp ile Tasarlanan 3D Modellerin VR Ortamına Aktarılması: Katılımcılar kendi ürettikleri 3D modelleri Sanal Gerçeklik ortamına aktarmayı kavrayacak, yapacakları uygulama çalışmaları ile edindikleri bilgileri pekiştirecek ve ara yüzde yer alan sekmelerin işleyişini deneyimleyeceklerdir.
Etkinlik Sıra No-19: Görsel Kodlama Dilleri ile VR Tanıtımı: Görsel Kodlama Dilleri ile kod yazmadan Sanal Gerçeklik (VR) uygulamalarına etkileşim özelliği katarak blok tabanlı materyal tasarımı kavratılacaktır.
Etkinlik Sıra No-20: Görsel Kodlama Dilleri ile VR Uygulamaları: Görsel Kodlama Dilleri ile kod yazmadan Sanal Gerçeklik (VR) uygulamalarına etkileşim özelliği katarak blok tabanlı materyal tasarımın uygulama yoluyla kavratılması ve katılımcıların öğrendiklerini deneyimlemeleri amaçlanmıştır.
Etkinlik Sıra No-21: Uygulama Örneklerinin Tanıtımı ve Sergilenmesi: Katılımcıların proje kapsamında ortaya koydukları ürünleri diğer katılımcılarla paylaşarak görüş, eleştiri ve önerilerini alarak fikirlerini geliştirmelerine imkan tanınması amaçlanmıştır.

Etkinlik Sıra No-22: Sertifika Töreni ve Kapanış Programı: Hedef kitlenin projenin bir parçası olduğunu belgelendirmeye, projenin görünürlüğünü arttırmaya katkı sağlayacaktır.