Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesini, kamuya bağlı okullarda görev yapan öğretmenler ile devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenler oluşturmaktadır. Proje 15 akademisyen, 15 öğretmen olmak üzere toplam 30 katılımcı ile yürütülmesi planlanmıştır. Projeye katılacak olan 15 akademisyen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi eğitim fakültelerinde görev yapanlar arasından seçilecektir.

Projeye farklı branşlarda Batı Karadeniz Üniversiteler Birlği’ne dahil illerde kamuya bağlı okullarda görev yapan 15 öğretmen katılacaktır.